skip to Main Content

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy gäller för Bohus Yachts & Charter AB på alla webbplatser. Personuppgiftspolicyn gäller när Bohus Yachts & Charter AB tillhandahåller tjänster och produkter i samband med köp, kundtjänstärenden, annan kontakt med Bohus Yachts & Charter AB och besök på webbplatsen.

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Bohus Yachts & Charter AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker eller gör ett köp på någon av våra webbplatser eller alternativt kontaktar Bohus Yachts & Charter AB via e-post eller sociala medier. Bohus Yachts & Charter AB skyddar din integritet och strävar efter en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar varför samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan upprätthålla dem. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, öppet och lagligt sätt.

Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Bohus Yachts & Charter AB är personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är personlig information?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, mailadress, telefonnummer och personnummer. Även bilder och ljudinspelningar är personlig information, även om inga namn nämns. Krypterad data och olika typer av elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Var kommer dina personuppgifter ifrån?

Den huvudsakliga källan till personlig information om dig är dig själv, såsom information du lämnar när du prenumererar, kontaktar oss via e-post och tar emot/svarar på ett e-postmeddelande. Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser information på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan till exempel spara besökare, trafikdata och annan kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är din IP-adress. Denna information samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevant information till dig. För att kunna göra detta behöver vi ditt samtycke. Detta gör du genom att acceptera cookies när du besöker vår webbplats.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig

För-och efternamn. Födelsedatum, kön, medborgarskap, yrke/anställning/utbildning, födelseort. Personnummer (endast vid köp av årskort). Adresskontroll mot SPAR. Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer). Köpinformation (t.ex. vilken vara/prenumeration som har beställts). Ev. anteckningar du väljer att lämna. Korrespondens angående klagomål.

Vad är en cookie?

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfning. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och för att anpassa nyhetsbrevets innehåll. Vi använder cookies för att anpassa innehållet i vår annonsering. Vi använder även cookies på vår webbplats så att vi kan föra statistik över hur mycket webben används. En cookie är en textfil som sparas på din enhet så att webbplatsen kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personlig information. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies tillfälligt placeras på din enhet och endast används under den tid du surfar på sidan. Då raderas den. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie kan du ställa in din webbläsare för att meddela dig. På så sätt har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in att avvisa alla cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies, observera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera som avsett.

Särskilt om samtycke till direktmarknadsföring

Förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi löpande att skicka och publicera information och marknadsföring utifrån din profil via olika digitala kontaktytor. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avregistrera i den e-post eller SMS-kommunikation som vi skickar till dig. Det är också möjligt att kontakta Bohus Yachts & Charter AB via info@bohusyachts.com för hjälp med att avvisa vår kommunikation.

Hur länge sparar vi informationen om dig?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det finns behov av att spara dem för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in. Bohus Yachts & Charter AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att tillvarata Bohus Yachts & Charter AB’s rättsliga intressen, t.ex. om en juridisk process pågår.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer vi bara dela internt i bolaget för syftet att ge dig en såpas bra upplevelse som möjligt

Back To Top