skip to Main Content
NYHETER
Resultatrapport från Hanse Yachts
3 januari, 2023

Hanse Yachts visar en betydande intäktstillväxt, rekordorderbok, höga prishöjningar genomförda, förlust över prognosen, avgång från förlustbringande investeringar, finansiering säkerställd efter 2025, positiva utsikter för 2022/23

Ökad efterfrågan längre väntetider

Den betydande ökningen av efterfrågan och den samtidiga globala bristen på mängden nya båtar som produceras har en tydligt positiv effekt på Hanse Yachts. Dels har försäljningspriserna kunnat höjas med cirka 30 procent under de senaste tolv månaderna. Å andra sidan har HanseYachts en imponerande full orderbok där befintliga beställningar också har optimerats prismässigt: Under räkenskapsåret har den återigen ökat avsevärt till en all-time high på nästan 270 miljoner euro. Det gör att produktionen kan planeras för långt mer än två år och kapaciteten kan utnyttjas fullt ut.

Fokus på innovationskapital

”Under det senaste räkenskapsåret utvecklade vi vår Confidence 2026-strategi, som är tydligt fokuserad på tillväxt, omorganiserade vårt ledningsteam massivt och stärkte det med mycket professionella experter”, säger Hanjo Runde, VD för Hanse Yachts AG. ”Avslutningen av Hanse Yachts förlustbringande investering i den franska katamarantillverkaren Privilège Marine, som slutfördes i oktober, var ett logiskt steg i vår strategi att helt fokusera vår utvecklingskapacitet på våra kärnvarumärken. Vi fokuserar allt mer på betydligt högre innovation priser och innovationsledarskap Det extremt framgångsrika nya ansiktet på yachter av vårt Hanse-märke visar imponerande vad vi kan åstadkomma på denna väg: Med över 200 sålda båtar är vår nya Hanse 460 en absolut bästsäljare, och reaktionerna på den nyligen lanserade Hanse 510 visar också att vi har rätt.”

Omsättning och resultatutveckling

Omsättningen ökade med 23 % till 132,4 miljoner euro under det senaste räkenskapsåret. Med totalt 568 tillverkade fartyg och 561 fakturerade (föregående år 446 och 463) i koncernen överträffades föregående år klart, som prognostiserats. Koncernövergripande orderingång på cirka 210,6 miljoner euro under redovisningsåret var nära rekordnivån sedan företaget grundades 1991, föregående års siffra på 234,8 miljoner euro.

Tvärtemot föregående års prognos ledde hög frånvaro på grund av Corona och krig, ökade material-, personal- och andra driftskostnader till ett försämrat resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) till minus 6,2 miljoner euro. Justerat för den avvecklade affärsenheten Privilège Marine och dess förluster på 7,8 miljoner euro, som inte längre kommer att påverka koncernens resultat under nästa räkenskapsår, uppgick den konsoliderade nettoförlusten för året till 12,9 miljoner euro.

Utsago

För räkenskapsåret 2022/23 räknar direktionen med att orderingången kommer att ligga på mellan 130 miljoner euro och 170 miljoner euro. Direktionen förväntar sig EBITDA i det låga positiva ensiffriga miljonintervallet under räkenskapsåret 2022/23. -”Dessutom har vi precis säkrat vår finansiering till slutet av 2025 och framåt, samt beslutat om en kapitalökning på cirka 7,7 miljoner euro. Mot bakgrund av den obrutna höga efterfrågan på yachter har realiseringen av betydligt högre priser t.o.m. för beställningar som redan finns till hands, vår innovativa styrka och utsikterna för leveranskedjor som fortsätter att slappna av, ser vi på framtiden för HanseYachts med stor tillförsikt”, tillägger Runde

Kontakta din närmsta återförsäljare för mera info

Back To Top